was successfully added to your cart.

Management 4.0 Demo

Inpaqt is expert op het gebied van Management 4.0. Dat is een combinatie van authentiek en inclusief leiderschap, waarden gedreven ondernemerschap en evidence based en data driven management. Met de unieke Inpaqt Management Suite 4.0 stellen we u in staat om informatie realtime te verzamelen en te monitoren en op een verantwoorde en snelle manier strategische beslissingen te nemen.

Authentiek en inclusief leiderschap

Bij authentiek en inclusief leiderschap gaat het om het creëren en managen van diversiteit. Een inclusieve leider moedigt teamleden aan om input te geven. De leider handelt vanuit een strategie van toegankelijkheid om dynamiek te creëren die diverse perspectieven en ideeën promoot in de context van gezamenlijke organisatiedoelen.

Value driven ondernemerschap

Bevlogen ondernemerschap is de norm, net zoals een duidelijke focus op winstgevendheid. U zoekt naar kansen die u een commercieel voordeel bieden én extra waarde toevoegen voor uw klanten. U signaleert nieuwe trends en zet deze om in aantrekkelijke producten en diensten voor uw klanten.

Evidence based & data driven
management

Voor effectief beleid is het van belang te koersen op signalen die realtime worden verzameld en gemonitord. Evidence based en data driven management leidt tot beter onderbouwde en realistischer besluiten. Er kan veel meer met uw big data dan u denkt.

INPAQT’s Management Suite 4.0

INPAQT heeft krachtige tools ontwikkeld om uw organisatie optimaal te ondersteunen in Management 4.0. Deze zijn verzameld in één softwarepakket: Inpaqt’s Management Suite 4.0. Naast algemene en ondersteunende tools omvat dit pakket de volgende vier managementsystemen:

Onze software kenmerkt zich door de modulaire opbouw die alle facetten van management structureert tot één samenhangend geheel. De tools zijn zo in te zetten dat ze altijd aansluiten op uw behoeften, ongeacht de branche waarin u opereert. De gebruikers van IMS 4.0 worden door ons uitgebreid getraind zodat u als organisatie snel aan de slag kunt.

Authentic and inclusive leadership

Value driven
entrepreneurship

Data driven & evidence based management

Prof. dr. Felix Janszen
over IMS 4.0

INPAQT sponsor van TEDxBinnenhof 2016