INPAQT’s Management Suite 4.0

Inleiding

Management en beslissen 4.0.  INPAQT heeft hiervoor krachtige tools ontwikkeld om uw organisatie optimaal te ondersteunen. Deze zijn verzameld in één softwarepakket: de Inpaqt Management Suite 4.0. Naast algemene en ondersteunende tools omvat dit pakket de volgende vier managementsystemen:

  1. Idee management
  2. Business case management
  3. Portfoliomanagement
  4. Roadmapping

Onze software kenmerkt zich door de modulaire opbouw die alle facetten van innovatiemanagement structureert tot één samenhangend geheel. De tools zijn zo in te zetten dat ze altijd aansluiten op uw behoeften, ongeacht de branche waarin u opereert. De gebruikers van IMS worden door ons uitgebreid getraind zodat u als organisatie snel aan de slag kunt.

Organisatieanalyse op basis van ICMM

Effectief innovatiemanagement begint bij een uitgebreide organisatieanalyse. Vaak merkt men dan dat een dergelijke analyse complexer is dan vooraf gedacht. Om een helder inzicht te krijgen, hebben wij het Innovation Capability Maturity Model (ICMM) ontwikkeld. De Innovation Management Suite is voor een belangrijk deel op dit model gebaseerd. ICMM brengt stapsgewijs alle relevante factoren in kaart en helpt u te komen tot een gestructureerd beslissingsproces. Zo kunt u onder andere:

  1. aanwezige competenties optimaal benutten,
  2. eventuele knelpunten oplossen,
  3. organisatieprocessen stroomlijnen,
  4. vaardigheden van uw medewerkers efficiënter (door)ontwikkelen,
  5. effectief inspelen op ontwikkelingen in de markt.

Innoveren verloopt vaak chaotisch. Talloze aspecten zijn hier debet aan. De producten en diensten van INPAQT zorgen voor rust en overzicht tijdens het innovatieproces door een systematische aanpak. Deze aanpak garandeert dat innovatiemanagement op een hoog niveau komt en blijft. Neemt u rustig de tijd om de innovatiemanagement tools door te nemen. Zo krijgt u een goed beeld van de toegevoegde waarde van onze software om succesvol te gaan innoveren.

workbench

iicm_model(1)