Business Case & Project Waardering

Hoe bouwen we realistische business cases die de onzekerheden en dynamiek van de markt weerspiegelen? Het opstellen van een Innovatie Business Case is gebaseerd op veel aannames. Hierbij is het van belang te achterhalen wat de kritische aannames zijn, dat wil zeggen aannames die de verdere besluitvorming kunnen beïnvloeden. Deze kritische aannames zijn dus de potentiële risico’s en moeten zo snel mogelijk gevalideerd worden. Verder is het van belang te achterhalen aan welke knoppen gedraaid kan worden om de waarde van een project te verhogen en/of de risico’s te verlagen.

Fase 1: Business Assessment

  1. Classificeren van het type project; nieuw platform of nieuwe generatie of een incrementele verbetering
  2. Bepalen van samenhang met andere projecten
  3. Analyseren van het business model en de dominante verdienmodellen.

Fase 2: Analyse & Ontwerp

Deze fase bestaat uit de volgende stappen:

  1. Definiëren van de opeenvolgende ontwikkelstappen en markten met hun tijdslijnen en afhankelijkheden;
  2. Inschatten van de technische succeskansen, best case- worst case ontwikkeltijden en benodigde middelen voor de ontwikkeling;
  3. Inschatten van de waarden voor de marktparameters zoals markt grootte, marktaandeel, verkoopprijs, productie en verkoopkosten, autonome marktgroei, marktpenetratiesnelheid etc.
  4. Bepalen van de Winst- en Verliesrekening over de levenscyclus van het product of dienst of proces verbetering, Netto Contante Waarde, IRR en terugverdientijd;
  5. Gevoeligheidsanalyse. Hierbij onderzoeken we wat de kosten en wat de drijvers zijn. Daarna wordt voor de belangrijkste kosten en waardedrijvers onderzocht waar de kritische punten liggen. Dat zijn die punten waar de business case van positief in negatief omslaat;
  6. Vertalen van deze kosten- en waardedrijvers naar kritische succesfactoren en deze SMART maken voor het benefit tracking;
  7. Scenarioanalyse en opties zoeken waarmee de waarde van het project verhoogd kan worden, dan wel de risico’s verlaagd kunnen worden.

Fase 3: Implementatie & Monitoring

Opstellen van een dashboard voor benefit tracking en portfolio management.