Road mapping om de toekomst visionair vorm te geven

Hoe brengen we plannen op het gebied van technologie, product en marktontwikkeling op korte, middellange en lange termijn met elkaar in lijn? Het betreft hier een bedrijf dat bepaalde onderdelen levert aan de automotive industrie. Zij hadden het proces van road mapping al ingezet maar liepen hier tegen een aantal praktische problemen aan. Er was sprake van een grote hoeveelheid informatie komende uit verschillende onderdelen van de organisatie. De overvloed van informatie gecombineerd met de verschillende wijze waarop dit werd gepresenteerd, creëerde een situatie waarin het vrijwel onmogelijk was om te komen tot een gestructureerde aanpak. INPAQT werd daarom uitgenodigd om de methodologie van road mapping uiteen te zetten die moet leiden tot een overzichtelijke road map.

De spil van road mapping: voorbereiding en oriëntatie

Voordat we begonnen met de uitwerking van de road map, wilden we een goed beeld krijgen van wat er gedaan moest worden en welke factoren de gerelateerde activiteiten beïnvloeden. Onze aanpak was erop gericht om vooral goed te luisteren naar de punten die door onze klant aan de orde werden gesteldt. Op basis daarvan stelden we een uitgebreid document op waarin onze ideeën en aanpak uiteen werden gezet. Hierin namen we ook de wens mee om betrokken medewerkers te trainen in de methodologie van road mapping door het verzorgen van praktische workshops. De workshops dienden tevens als middel om de betrokkenheid te vergroten. Gezien de complexiteit van road mapping introduceerden we het principe: hou de zaken zo simpel mogelijk.

Road mapping in de praktijk gebracht

We begonnen met de uitwerking van de road map met het toekennen van specifieke taken aan de betrokken medewerkers binnen de organisatie van onze klant. Denk hierbij aan zaken als algeheel management, coördinatie en informatielevering. Onze activiteiten werden geïntegreerd met die van hen om de informatievoorziening te stroomlijnen. De uitwerking van de road map was opgesplitst in verschillende fasen elk voorafgaand door een workshop. Daarin begonnen we met een training die vervolgens in praktijk werd gebracht door de resultaten te verwerken in de Innovation Management Suite (IMS). In de eerste workshops werd aandacht besteed aan het strategische niveau van de road map. We keken dus niet naar specifieke producteigenschappen maar naar trends en drivers die invloed hebben op de gehele automotive industrie. Hierbij maakten we gebruik van onze foresight & visioning tools om dit proces te ondersteunen. Door het identificeren en waarderen van trends, was het mogelijk strategische opties te genereren om zo optimaal in te spelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen. De volgende workshops waren erop gericht de geïdentificeerde trends en drivers te vertalen naar klantwaarden op basis van verschillende waardemodellen. We keken hierbij in eerste instantie naar zaken die voor de koper van een auto belangrijk zijn. Door dit in kaart te brengen, ontstaat er een beter inzicht in wat de markt drijft. Dit aspect is van grote invloed op zowel bedrijfsmatige als technische ontwikkelingen in de gehele bedrijfskolom.

Implementatie van de Innovation Management Suite Tools

Road mapping is een continu en dynamisch proces. Mede hierom wenste onze klant op elk moment toegang te hebben tot de tools uit IMS. We onderzochten de mogelijkheden om de tools binnen hun organisatie te implementeren. In dit geval was er echter sprake van een herinrichting binnen hun IT-afdeling. Derhalve namen we gezamenlijk het besluit om IMS te gebruiken via onze servers en twee kopieën te installeren op lokale systemen gebaseerd op een database-replica. Zo konden we er zeker van zijn dat alles naar behoren zou functioneren zonder het road mapping proces en de herinrichting van de IT-afdeling in gevaar brengen. Een bijkomend voordeel was dat wij hen adequater konden bijstaan als zij assistentie nodig hadden tijdens het gebruik van de tools.

Omgaan met risico’s en onzekerheden

Tijdens het uitwerken van de road map stuitten we op een onderwerp dat van grote invloed zou zijn op de core business van onze klant. Er waren ontwikkelingen gaande die konden leiden tot nieuwe wetgeving over bepaalde auto-onderdelen. Mede door het gebruik van onze tools kwamen we tot een oplossing: ontwerp het onderdeel op zo’n manier dat nieuwe wetgeving overbodig wordt. Het omgaan met risico’s en onzekerheden vormt een cruciaal onderdeel van een road map. Het identificeren van zaken die je niet weet, is net zo belangrijk als het identificeren van zaken die je wel weet. Daarom stelden we ook vragen aan de orde waarop nu nog geen antwoord te geven is. Echter, door deze vragen te stellen, kan er beter worden ingespeeld op trends, drivers en ontwikkelingen om zo in de toekomst tot een goed antwoord te kunnen komen.

Duurzaam voordeel door road mapping

In deze case besloeg de road map een periode van tien jaar. Dat betekent niet dat er geen concrete resultaten zijn geboekt. Onze klant is nu in staat een road map te bouwen op een gestructureerde manier waarin een duidelijk pad wordt gevolgd. Het heeft geleid tot nieuwe inzichten om te komen tot een passende aanpak. Zo heeft men geleerd meer te kijken door de ogen van de finale afnemer. Dit spoorde hen aan om onderdelen te ontwerpen vanuit een ander perspectief dan ze gewend waren. De voorlopige resultaten zijn inmiddels gepresenteerd aan een aantal autofabrikanten die positief verrast waren door de innovatieve aanpak. Dit leidde er onder andere toe dat onze klant nu een bevoorrechte positie heeft als leverancier van onderdelen bij één van de autofabrikanten. Ook wordt er nu meer samengewerkt met fabrikanten bij de ontwikkeling van onderdelen waardoor er een proces van co-innovatie is ontstaan.

Deze case toont duidelijk aan dat road mapping een krachtig instrument is mits het correct wordt uitgevoerd. Het genereert de mogelijkheid substantiële waarde toe te voegen aan producten en diensten.